ЈВП „Воде Војводине“ завршило је још један пројекат који се финансира из Абу Даби фонда. Наиме, радови на двонаменском систему „Речеј“, недавно су комплетно завршени.

Радови су подразумевали изградњу новог пропуста, дугог 10 метара како би се омогућило лакше и брже захватање воде из канала. Постављене су и четири уставе за регулисање нивоа воде. Наводњавање ће се спроводити тифонима, директним захватањем воде из каналске мреже, у појасу ширине 400 метара, паралелно са обе стране канала.

Двонаменски систем „Речеј“ припада Општини Кула и оивичен је железничком пругом Врбас – Сомбор са југозапада, и каналом Бездан – Бечеј. Овај систем омогућава наводњавање пољопривредних површина на 247 хектара у општинама Кула и Црвенка.

Радови су били вредни око 187.000 евра, а извођач радова је било ВП „Бачка“ Врбас.