JVP „Vode Vojvodine“ završilo je još jedan projekat koji se finansira iz Abu Dabi fonda. Naime, radovi na dvonamenskom sistemu „Rečej“, nedavno su kompletno završeni.

Radovi su podrazumevali izgradnju novog propusta, dugog 10 metara kako bi se omogućilo lakše i brže zahvatanje vode iz kanala. Postavljene su i četiri ustave za regulisanje nivoa vode. Navodnjavanje će se sprovoditi tifonima, direktnim zahvatanjem vode iz kanalske mreže, u pojasu širine 400 metara, paralelno sa obe strane kanala.

Dvonamenski sistem „Rečej“ pripada Opštini Kula i oivičen je železničkom prugom Vrbas – Sombor sa jugozapada, i kanalom Bezdan – Bečej. Ovaj sistem omogućava navodnjavanje poljoprivrednih površina na 247 hektara u opštinama Kula i Crvenka.

Radovi su bili vredni oko 187.000 evra, a izvođač radova je bilo VP „Bačka“ Vrbas.