У оквиру ИПА програма (прекограничне сарадње Србије и Румуније),  пројекта BEGA – Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју, јуче је у Зрењанину одржан састанак делегације Румуније и представника ЈВП „Воде Војводине“. Састанак је организован на иницијативу главног партнера – Banat River Basin Administration из Темишвара, и први је такав састанак од почетка пројекта реализован на територији Србије.

У Србији, ИПА пројекат прекограничне сарадње са Румунијом односи се на ревитализацију Канала Бегеј на потезу од границе са Румунијом до хидротехничког објекта у Клеку, у дужини од 32,26 километара. Пројекат ревитализације канала Бегеј подразумева санацију хидротехничких објеката у Клеку и Српском Итебеју и изградњу двонаменске стазе (радно-инспекционе и бициклистичке), од границе са Румунијом до преводнице у Клеку. Такође, обухвата и изградњу плутајућег дока за привез пловних објеката, израду техничке документације за потребе измуљења, депоновања и ремедијације седимента на Пловном Бегеју, као и набавку пловног багера и пловне косачице за одржавање његове пловности.

Укупна вредност радова износи око 14.000.000 евра. Радови су започети 2018. године, завршетак је планиран за 2021. 

Циљ састанка био је усаглашавање текућих активности на реализацији пројекта .

После састанка потписан је Извештај о напретку пројекта.

Партнери су се договорили о даљим активностима које ће довести до успешне реализације започетог посла.