U okviru IPA programa (prekogranične saradnje Srbije i Rumunije),  projekta BEGA – Revitalizacija navigacione infrastrukture na Begeju, juče je u Zrenjaninu održan sastanak delegacije Rumunije i predstavnika JVP „Vode Vojvodine“. Sastanak je organizovan na inicijativu glavnog partnera – Banat River Basin Administration iz Temišvara, i prvi je takav sastanak od početka projekta realizovan na teritoriji Srbije.

U Srbiji, IPA projekat prekogranične saradnje sa Rumunijom odnosi se na revitalizaciju Kanala Begej na potezu od granice sa Rumunijom do hidrotehničkog objekta u Kleku, u dužini od 32,26 kilometara. Projekat revitalizacije kanala Begej podrazumeva sanaciju hidrotehničkih objekata u Kleku i Srpskom Itebeju i izgradnju dvonamenske staze (radno-inspekcione i biciklističke), od granice sa Rumunijom do prevodnice u Kleku. Takođe, obuhvata i izgradnju plutajućeg doka za privez plovnih objekata, izradu tehničke dokumentacije za potrebe izmuljenja, deponovanja i remedijacije sedimenta na Plovnom Begeju, kao i nabavku plovnog bagera i plovne kosačice za održavanje njegove plovnosti.

Ukupna vrednost radova iznosi oko 14.000.000 evra. Radovi su započeti 2018. godine, završetak je planiran za 2021. 

Cilj sastanka bio je usaglašavanje tekućih aktivnosti na realizaciji projekta .

Posle sastanka potpisan je Izveštaj o napretku projekta.

Partneri su se dogovorili o daljim aktivnostima koje će dovesti do uspešne realizacije započetog posla.