Potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević i direktor JVP „Vode Vojvodine“ Slavko Vrndžić danas su pustili u rad novu crpnu stanicu „Kaloča“ u Adi, koji je izgrađena u okviru Programa za navodnjavanje u Vojvodini – Abu Dabi fonda.

Osnovna namena nove crpne stanice je snabdevanje vodom područja podsistema za navodnjavanje „Ada“, koji je deo regionalnog hidrosistema. Projektom je predviđeno da se „Kaloča“ sastoji od ulivne građevine, spojne građevine koja spaja ulivnu građevinu i crpni bazen, crpnog bazena za smeštaj pumpi, potisnih cevovoda za transport vode do izliva, mernog šahta, izlivne građevine i objekta za smeštaj elektro opreme. Ovaj sistem omogućiće navodnjavanje poljoprivrednih površina na 1.100 hektara, a snabdevaće se vodom iz Tise i potisnih cevovoda koji prelaze preko krune nasipa.

Vrednost izgradnje je skoro 907 hiljada evra, a izvođač je konzorcijum VP „Severna Bačka“ Subotica, „Rasko Tamp“ Senta, „PTP Dubrava“doo Bajmok i „Eko inženjering“ Novi Sad.

Program izgradnje sistema za navodnjavanje u Vojvodini preko Abu Dabi fonda predstavlja krupan korak u daljem razvoju navodnjavanja, racionalnom korišćenju vodnih resursa i širenju mogućih površina za navodnjavanje. Od avgusta 2017. godine, započeti su radovi na 11 projekata u Vojvodini, iz Abu Dabi fonda. Ovi radovi predstavljaju prvu fazu i vredni su oko 1,5 milijardi dinara, a kada budu realizovani, moći će da se navodnjava oko 37.000 hektara zemljišta.

U okviru druge faze aplicirano je za još 18 projekata vrednih 50,5 miliona evra, kojima će biti omogućeno navodnjavanje 70 hiljada hektara oranica u Vojvodini.