Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић и директор ЈВП „Воде Војводине“ Славко Врнџић данас су пустили у рад нову црпну станицу „Калоча“ у Ади, који jе изграђена у оквиру Програма за наводњавање у Војводини – Абу Даби фонда.

Основна намена нове црпне станице је снабдевање водом подручја подсистема за наводњавање „Ада“, који је део регионалног хидросистема. Пројектом је предвиђено да се „Калоча“ састоји од уливне грађевине, спојне грађевине која спаја уливну грађевину и црпни базен, црпног базена за смештај пумпи, потисних цевовода за транспорт воде до излива, мерног шахта, изливне грађевине и објекта за смештај електро опреме. Овај систем омогућиће наводњавање пољопривредних површина на 1.100 хектара, a снабдеваће се водом из Тисе и потисних цевовода који прелазе преко круне насипа.

Вредност изградње је скоро 907 хиљада евра, а извођач је конзорцијум ВП „Северна Бачка“ Суботица, „Раско Тамп“ Сента, „ПТП Дубрава“доо Бајмок и „Еко инжењеринг“ Нови Сад.

Програм изградње система за наводњавање у Војводини преко Абу Даби фонда представља крупан корак у даљем развоју наводњавања, рационалном коришћењу водних ресурса и ширењу могућих површина за наводњавање. Од августа 2017. године, започети су радови на 11 пројеката у Војводини, из Абу Даби фонда. Ови радови представљају прву фазу и вредни су око 1,5 милијарди динара, а када буду реализовани, моћи ће да се наводњава око 37.000 хектара земљишта.

У оквиру друге фазе aплицирано je за joш 18 пројеката вредних 50,5 милиона евра, којима ће бити омогућено наводњавање 70 хиљада хектара ораница у Војводини.