Као што је јавност већ упозната, решења за накнаду за одводњавање од прошле године уместо Пореске управе шаље ЈВП „Воде Војводине“.

Нова форма решења, односно приказ новчаних обавеза на име накнаде за одводњавање, као и обавештење о стању дуга из претходног периода, изазвало је много недоумица код обвезника.

Најчешће постављана питања односе се на недефинисан временски период у којем је настало претходно дуговање, неажурне податке преузете из Катастра, као и  проблем око саме доставе и уручења решења.

Овим путем обавештавамо јавност да се дуг из претходног периода односи на период од 2013. до краја 2016. године, када је обрачун накнаде радила Пореска управа. Камата која је исказана, обрачунава се по законом прописаној каматној стопи. Преузимање базе података о власништву из РГЗ-а је основ по којем су обвезници задужени. У тачност тих података нисмо имали разлога да сумњамо, а на нетачност нам је указано тек када су обвезници почели да улажу жалбе. Наиме, катастарске службе нису ажурне у евидентирању промена у власништву, или те промене нису достављене ЈВП „Воде Војводине“.

Лично преузимање решења стриктно је предвиђено законом, а решења уручују поштари, на шта такође не можемо да утичемо.

Како су ЈВП „Воде Војводине“ окренуте грађанима и свесне проблема које решавамо како у ходу, тако и плански, сви расположиви ресурси стављени су у функцију решавања проблема. Сваку примедбу сматрамо добронамерном и отворени смо за сваку сугестију упућену како од стране грађана, тако и од стране институција.  

Напомињемо да ће све пристигле жалбе и приговори бити размотрени и решени по закону, а грађане овим путем још једном молимо за стрпљење и разумевање.