Радови на санацији две деонице на левој обали реке Саве, у зони археолошког локалитета Гомолава код Хртковаца, завршени су крајем 2018. године.

На деоници дужине 110 метара, наспрам које се налази најзначајнији део археолошког налазишта Гомолава, урађен је камени набачај као и заштита узводног и низводног дела деонице постављањем бочних зидова од габиона. Истовремено су се одвијали радови на деоници од 330 метара, где је постављена комбинација каменoг набачаја, рено мадраца и геопокривача.

Локалитет Гомолава код насеља Хртковци, Општина Рума, једaн је од најзначајнијих археолошких налазишта на подручју Републике Србије и под заштитом је државе као археолошко налазиште од изузетног значаја.

На том делу реке Саве забележено је значајно померање, односно, еродирање и рушење обале и приближавања реке насељу. Стога се приступило санацији 930 метара обале. Радови су започети 2017. године и подељени су четири фазе. Током 2017. и 2018. године завршени су радови на три деонице, а вредност до сада спроведених радова износи 440 милиона динара.

У току су припреме за завршну фазу радова на санацији у дужини од 240 метара, који ће се финансирати из кредита Светске bанке.