Radovi na sanaciji dve deonice na levoj obali reke Save, u zoni arheološkog lokaliteta Gomolava kod Hrtkovaca, završeni su krajem 2018. godine.

Na deonici dužine 110 metara, naspram koje se nalazi najznačajniji deo arheološkog nalazišta Gomolava, urađen je kameni nabačaj kao i zaštita uzvodnog i nizvodnog dela deonice postavljanjem bočnih zidova od gabiona. Istovremeno su se odvijali radovi na deonici od 330 metara, gde je postavljena kombinacija kamenog nabačaja, reno madraca i geopokrivača.

Lokalitet Gomolava kod naselja Hrtkovci, Opština Ruma, jedan je od najznačajnijih arheoloških nalazišta na području Republike Srbije i pod zaštitom je države kao arheološko nalazište od izuzetnog značaja.

Na tom delu reke Save zabeleženo je značajno pomeranje, odnosno, erodiranje i rušenje obale i približavanja reke naselju. Stoga se pristupilo sanaciji 930 metara obale. Radovi su započeti 2017. godine i podeljeni su četiri faze. Tokom 2017. i 2018. godine završeni su radovi na tri deonice, a vrednost do sada sprovedenih radova iznosi 440 miliona dinara.

U toku su pripreme za završnu fazu radova na sanaciji u dužini od 240 metara, koji će se finansirati iz kredita Svetske banke.