У претходном периоду, водостаји на рекама на територији АП Војводине кретали су се у оквиру средње ниских нивоа. Међутим, неколико дана уназад, дошло је до значајног отопљења, што је узроковало повишење нивоа воде на свим рекама.

На реци Дунав бележи се мањи пораст, чиме ће се достићи ниво вишегодишњег просека за ово доба године, док река Тиса бележи значајнији пораст. Река Сава је у порасту на нашој територији, тако да се крајем ове недеље очекује превазилажење критеријума за проглашење редовне одбране од поплава.

Водостај реке Тамиш превазишао је критеријум за проглашење редовне одбране, али се прогнозира њен брзи пад, тако да редовна одбрана овог пута неће бити проглашена. На свим осталим банатским водотоцима бележи се опадање водостаја.

Стручне службе ЈВП „Воде Војводине“ активно прате стање на рекама. Оперативне и осматрачке службе на терену обилазе одбрамбене линије, контролишу и региструју промене и спремне су да благовремено реагују у случају потребе. Најављени водостаји не би требало да угрозе брањено подручје.