Potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, direktor JVP „Vode Vojvodine“ Slavko Vrndžić i predstavnici Vojske Srbije obišli su radove na vađenju rečnog nanosa na ulazu u Dunavac, kod takozvanog Špica na novosadskom kupalištu Štrand.

Detaljnim snimanjem korita utvrđeno je na tom lokalitetu ima oko 19.000 kubika rečnog materijala. Posao bi trebalo da bude gotov najkasnije do polovine maja, a koštaće oko sedam miliona dinara. JVP „Vode Vojvodine“ pribavilo je sve neophodne dozvole i saglasnosti kako bi se posao odvijao u skladu sa predviđenim procedurama i bez ometanja plovidbe na Dunavu. Izvađeni materijal cevovodom će se deponovati u maticu reke.

Zahvaljujući ovim radovima biće omogućen nesmetan ulazak i izlazak plovila u Dunavac. Već nekoliko godina unazad, a pogotovo kada je vodostaj Dunava nizak, brodovi ratne mornarice i veliki broj plovila usidrenih u  Dunavcu ne mogu isploviti.