Међународна комисија за заштиту реке Дунав (International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR) сачињена од представника 13 земаља подунавског региона, одржала је данас састанак у Београду. Састанак, који се односио на радну групу која подразумева учешће јавности у раду ове комисије је, испред Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Србије, отворио шеф кабинета  министра Бранислава Недимовића, Игор Грабеж. Скупом је, испред Републичке дирекције за воде, председавала директорка Наташа Милић.

Учешће на састанку узели су и представници ЈВП „Воде Војводине“, стални чланови радне групе,  презентујући тренутне активности и будуће планове.

Мисија ове комисије је да промовише и координира одрживо и интегрално управљање водама, укључујући и заштиту, побољшање и рационалну употребу вода у циљу добробити земаља дунавског слива и њихових становника.