Четрдесет и друго редовно заседање Српско-мађарске комисије за водопривреду одржано је прошле недеље на Златибору.

Комисија је констатовала  да се српско – мађарска водопривредна сарадња у периоду између два заседања, односно, од септембра 2015. до априла 2019. године, реализовала у отежаним условима, али да су и поред тога остварени значајни резултати у сарадњи. То се пре свега односи на осавремењавање важећих и донoшење нових правилника из области сарадње.

Посебно је важно усвајање „Заједничког програма за размену података и праћење режима подземних вода“ на прекограничним водним телима. Овим документом се Србија и Мађарска сврставају у ред малог броја држава које су се договориле да ће размену података и праћење режима овог изузетно важног ресурса билатерално спроводити и унапређивати, у складу са препорукама директива Европске уније из области вода.   

Сумирајући рад комисије, председници су се сложили да је у наредном периоду са обе стране потребно обезбедити континуитет у сарадњи, како би се наставило са извршавањем оперативних послова и задатака. Такође, експерти су припремили нацрт новог Споразума о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама, који ће, после ратификације, подразумевати и нове задатке за комисију.

Овом приликом, још једном је истакнут обострани интерес да се кроз билатералну сарадњу решавају сва питања која се односе на управљање прекограничним водама.