Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević danas je, sa sa direktorom JVP „Vode Vojvodine“ Slavkom Vrndžićem, obišao centralni magacin za skladištenje opreme namenjene za odbranu od poplava.

U saradnji sa Sekretarijatom Pokrajinske vlade, Fondom za evropske poslove APV i Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam, JVP „Vode Vojvodine“ učestvovalo je u IPA projektu prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija koji nosi naziv „Odgovor na sveprisutne vanredne situacije u pograničnoj oblasti – EMBER“. Projekat  je nastao kao odgovor na poplave koje su pogodile naš region tokom maja meseca 2014. godine, a trajao je 14 meseci, od novembra 2016. do januara 2018. godine.

Jedan od izuzetno važnih rezultata aktivnosti u ovom projektu jeste i oprema koju  JVP „Vode Vojvodine“ dobilo na korišćenje Zaključkom Pokrajinske vlade od 21. marta 2018.godine. JVP „Vode Vojvodine“ date su na korišćenje: benzinski i dizel agregati, mobilni svetleći toranj s agregatom-prikolica, više vrsta lampi, mašina za punjenje vreća peskom, kombinovana mašina – utovarivač, pumpa za vodu, cisterna za pitku vodu, šatori, PVC podovi za šatore, rasklopivi kreveti, prekrivači, rasklopivi sedeći setovi, vreće za spavanje, gumeni čamac sa prikolicom i prenosni računar.

Pored opreme nabavljene preko projekta EMBER, u Centralnom magacinu čuva se i mobilna oprema za odbranu Grada Novog Sada, a u njemu se trenutno  nalazi i 710.000 džakova za pesak, 4.000 džambo džakova, materijal i alat za početno reagovanje, ukoliko se ukaže potreba. Pored ovoga, određena količina materijala i alata nalazi se u magacinima vodoprivrednih preduzeća.