У редовној одбрана на подручју Војводине од јутрос је укупно 280 километара одбрамбених линија на Дунаву, Тиси, Бегеју, Тамишу, Карашцу  и Надели. Река Брзава у значајном је опадању па је одбрана на том водотоку јутрос укинута, али је уведена на новим деоницама Дунава и Тисе и на 2.3 километра Наделе.  

Због велике количине падавина, које су на појединим подручјима Војводине у протеклом периоду биле знатно изнад просечних, уведена је и одбрана од поплава од унутрашњих вода. На локацијама где има највише проблема са унутрашњим водама водопривредна предузећа су по налогу ЈВП „Воде Војводине“ још од прошлог викенда  ангажовала сву   расположиву механизацију са којом се из каналске мреже уклањају  биљна вегетација, евентуални чепови и уска грла. Поједине пумпе раде даноноћно, а по потреби анагажују се и мобилни агрегати.

Напомињемо још једном да одвођење сувишних вода из насељених места не обавља  ЈВП „Воде Војводине“ него локална комунална предузећа.