U redovnu odbranu od poplava danas je uveden deo reke Save kod Klenka, u dužini od skoro 4 kilometra, kao i još 21 kilometar na Dunavu, dok je na ostalim vodotocima stanje nepromenjeno.

Na području Vojvodine trenutno je u redovnoj odbrani 305 kilometara na Dunavu, Savi, Tisi, Begeju, Tamišu, Karašcu  i Nadeli.

Republički hidrometeorolohki zavod prognozira da će vodostaj Dunava nizvodno od Bogojeva biti u manjem porastu sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna četiri dana. Vodostaj Tise imaće tendenciju manjeg porasta, dok će Sava biti u stagnaciji i manjem opadanju naredna četiri dana.