Mere redovne odbrane od poplava ukinute su jutros na delu Nere i Dunava kod Banatske Palanke.

Na području Vojvodine, redovna odbrana od poplava i dalje se sprovodi na oko 293 kilometara odbrambene linije na Dunavu, Tisi, Savi, Begeju, Tamišu, Nadeli i Karašcu.

Prema prognozi RHMZ-a, vodostaji Dunava, Tise i Save su u blagom opadanju.