Poslednjih dana, vodostaji reka su u blagom opadanju i spuštaju se ispod granice redovne odbrane od poplava.

Na reci Tamiš jutros je ukinuta redovna odbrana od poplava, kao i na delu Tise kod Novog Kneževca. Time je dužina nasipa na kojima se sprovodi redovna odbrana od poplava danas za sto kilometara manja u odnosu na prethodnih par dana.

 Na području Vojvodine, redovna odbrana od poplava i dalje se sprovodi na oko 199 odbrambene linije na Dunavu, Tisi, Begeju, Nadeli i Karašcu.

Prema prognozi RHMZ-a, vodostaji Dunava, Tise i Save su i dalje u blagom opadanju.