Посланици Зелене парламентарне групе Скупштине АПВ, посетили су јуче Велики бачки канал уз стручно вођење представника ЈВП „Воде Војводинеˮ кроз све сегменте радова на Великом бачком каналу.

Циљ обиласка је био да посланици ове Групе на терену добију све релевантне информације о стању ревитализације, измуљавању и чишћењу воде, као и о уређењу приобаља Великог бачког канала. Скупштина АПВ је донела 2017. године  одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала ХС ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас. Тиме се створио плански основ за радове чишћења канала. 

Посланици су обишли и деоницу Великог бачког канала у Кули, како би се увидела разлика након ревитализације. Помоћник директора за сектор ХС ДТД „Воде Војводине“ Стеван Илинчић је истакао да је управо то контраст који је и требао да се постигне.

„На овој деоници канала код Куле, видели смо како треба да изгледа и деоница у Врбасу. У претходних неколико година „Воде Војводине“ су уложиле преко 250 милиона динара да би канал овако изгледао све до потеза до Сомбора, то јест 36 километара каналске мреже је ревитализовано. У потпуности је очишћена од трске и од муља, па је овде вода у потпуности чиста, а формиране су и инспекционе стазе које су ближе води, те омогућавају лакши прилаз грађанима, шетачима и пецарошима, рекао је Илинчић.

У Малом Стапару, посланици су обишли стари млин као део индустријског наслеђа, а о радовима ревитализације канала, узводно и низводно од Малог Стапара говорили су помоћник директора „Воде Војводине“ Стеван Илинчић, и руководилац Службе за одржавање хидросистема „Воде Војводине“ Игор Колаковић, који су потом организовали укрцавање на брод и пловидбу кроз преводницу и сомборску тромеђу.

Председница Председништва Зелене парламентарне групе Бранислава Јефтић истакла је да заједничким напорима може да се утиче на повећање свести и спровођење акција спречавања сваке врсте загађења, али и на доношење и спровођење прописа којим би се додатно заштитила и очувала каналска мрежа.

„Апелујемо на представнике локалних/покрајинских/републичких власти да својим ангажовањем пруже подршку локалним самоуправама за успостављање добре праксе како у области ефикасног управљања природним ресурсима, укључујући утврђивање стабилне политике борбе против климатских промена, тако и у свим областима које доприносе руралном развоју и штите животну средину“, рекла је Јефтић.