Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, у суботу 15. јуна на Земунском кеју, организовала је централну прославу Дана Дунава. У манифестацији су учествовали ЈВП „Воде Војводине“, Општина Земун, ЕУ инфо центар, WWF – светски фонд за заштиту дивљих животиња, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ и многи други.  

ЈВП „Воде Војводине“ је кроз едукативну радионицу „Каналијана Џонс“ упознало децу, али и одрасле, са биљним и животињским светом на каналима Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав. На платоу код ресторана Венеција била је постављена инсталација „Сачувајмо Дунав“, а најмлађи су учествовали у бројним активностима едукативно-забавног карактера, о заштити животне средине, природи и наравно реци Дунав у чијем сливу се налази чак 92 одсто територије наше земље.

Ова манифестација је један од начина да се подигне свест о очувању Дунава као једне од најлепших европских река, истицања његовог значаја за људе који живе у сливу, а истовремено и као апел на рационалнију употребу водних ресурса.

Званични Међунардни Дан Дунава обележава се 29. јуна, на дан када је потписана Међународна конвеције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав (ICPDR).