Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode, u subotu 15. juna na Zemunskom keju, organizovala je centralnu proslavu Dana Dunava. U manifestaciji su učestvovali JVP „Vode Vojvodine“, Opština Zemun, EU info centar, WWF – svetski fond za zaštitu divljih životinja, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ i mnogi drugi.  

JVP „Vode Vojvodine“ je kroz edukativnu radionicu „Kanalijana Džons“ upoznalo decu, ali i odrasle, sa biljnim i životinjskim svetom na kanalima Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Na platou kod restorana Venecija bila je postavljena instalacija „Sačuvajmo Dunav“, a najmlađi su učestvovali u brojnim aktivnostima edukativno-zabavnog karaktera, o zaštiti životne sredine, prirodi i naravno reci Dunav u čijem slivu se nalazi čak 92 odsto teritorije naše zemlje.

Ova manifestacija je jedan od načina da se podigne svest o očuvanju Dunava kao jedne od najlepših evropskih reka, isticanja njegovog značaja za ljude koji žive u slivu, a istovremeno i kao apel na racionalniju upotrebu vodnih resursa.

Zvanični Međunardni Dan Dunava obeležava se 29. juna, na dan kada je potpisana Međunarodna konvecije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav (ICPDR).