Međunarodni Dan Dunava obeležava se danas, u 14 zemalja kroz koje protiče ova reka, na godišnjicu potpisivanja Konvencije o zaštiti reke Dunav u Sofiji, 29. juna 1994. godine. Na ovaj način ukazuje se na potrebu da zemlje Dunavskog basena ujedine svoje snage i rade zajednički. Obeležavajući ovaj dan, pomažemo da se obezbedi zaštita reke Dunav i njenih pritoka, kako bi ih i buduće generacije koristile i u njima uživale.

JVP „Vode Vojvodine“ po 11 put tim povodom organizuju rekreativnu regatu, koja ove godine plovi Dunavom i bačkim kanalima. Na ovaj način slavimo Dunav i sve njegove pritoke, promovišemo plovne potencijale Vojvodine, plovidbu i nautički turizam.  Nautičari stiču iskustvo u plovidbi, a gradovi i sela na rekama i kanalima dobijaju podstrek za razvoj turizma. Danas su regataši usidreni u Bačkom Petrovcu gde, na sebi svojstven način, slave ovaj dan takmičenjem u kuvanju riblje čorbe i drugim zabavnim aktivnostima.

Na međunarodnom nivou ovogodišnja kampanja “Aktivni za sigurniji Dunav“ fokusirana je na četvrto Zajedničko istraživanje Dunava, koje počinje danas. Osnovni cilj ovog istraživanja je prikupljanje poredivih podataka o kvalitetu vode i zagađenju na čitavom toku reke kao i na izabranim lokalitetima najznačajnijih pritoka. U Srbiji će istraživanja sprovesti stručnjaci 40 institucija na čelu sa Institutom za biološka istraživanja “Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu, a prvi rezultati se očekuju u oktobru ove godine.