Радови на реконструкцији Црпне станице „Бездан II“, која се налази се на дунавском одбрамбеном насипу код насеља Бездан код Сомбора и кључни је објекат за снабдевање водом бачког дела Хидросистема ДТД, су завршени.

Циљ радова, започетих крајем септембра прошле године и вредних скоро 73 милиона динара, био је решавање проблема који се јављају услед неповољних услова дострујавања ка пумпама, нарочито у режиму наводњавања, при минималним водостајима Дунава. Појединачни капацитет пумпе подигнут је са 4 m3/sec на 5 m3/sec уградњом нове утопне пумпе, а кота усисног базена спуштена је у односу на постојећу и прилагођен је хидраулички облик црпилишта. Такође, табласти затварачи и заштитне решетаке са дунавске стране су замењени, a све у циљу побољшања квалитета дострујавања воде и рада пумпи.

Црпна станица „Бездан 2“ Изграђена је и пуштена у рад 1957. године. Има двојаку функцију: у периоду оскудице у води снабдева канал Врбас-Бездан водом из Дунава, а у периоду великих унутрашњих вода пребацује сувишне воде истог канала у Дунав. Реконструкцијом је повећана сигурност у снабдевању водом система за наводњавање.