Počela je dostava rešenja za naknadu za odvodnjavanje fizičkim licima za 2019. godinu. 

Naknada se od ove godine obračunava u skladu s novim Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je stupio na snagu u decembru prošle godine. Novi zakon menja način obračuna naknade za odvodnjavanje, a kao osnov se, umesto katastarskog prihoda, uzimaju klasa i kultura zemljišta. Za više podataka o ovome molimo vas da pročitate tekst na linku http://www.vodevojvodine.com/Vesti/Vest/18891-_POCINjE_DOSTAVA_RESENjA__ZA_NAKNADU_ZA_ODVODNjAVANjE_ZA_2019__GODINU

Za pitanja u vezi sa naplatom naknade za odvodnjavanje, zainteresovani mogu da se obrate Korisničkom servisu JVP „Vode Vojvodine“ na besplatan broj telefona 0800/21-21-21, od 9-14 časova, ili imejlom na adresu korisnik@vodevojvodine.rs.