Почела је достава решења за накнаду за одводњавање физичким лицима за 2019. годину. 

Накнада се од ове године обрачунава у складу с новим Законом о накнадама за коришћење јавних добара, који је ступио на снагу у децембру прошле године. Нови закон мења начин обрачуна накнаде за одводњавање, а као основ се, уместо катастарског прихода, узимају класа и култура земљишта. За више података о овоме молимо вас да прочитате текст на линку http://www.vodevojvodine.com/Vesti/Vest/18891-_POCINjE_DOSTAVA_RESENjA__ZA_NAKNADU_ZA_ODVODNjAVANjE_ZA_2019__GODINU

За питања у вези са наплатом накнаде за одводњавање, заинтересовани могу да се обрате Корисничком сервису ЈВП „Воде Војводине“ на бесплатан број телефона 0800/21-21-21, од 9-14 часова, или имејлом на адресу korisnik@vodevojvodine.rs.