У току су радови на четвртој, завршној фази санације леве обале реке Саве у зони археолошког налазишта Гомолава код Хртковаца.

У овој фази биће санирано 240 m обале реке Саве, а радови су вредни 132 милиона динара и финансирају се из кредита Светске банке. До сада су изведени радови на изради тепиха и ножице обалоутврде. Формиран је изравнавајући слој косине обалоутврде, односно, камени набачај и у току су радови на уградњи горњег каменог слоја обалоутврде. Уграђено је око 80% каменог материјала. Комплетни земљани радови су изведени и постављен је геотекстил. Започети су радови на уградњи рено мадраца. Потом следи постављање завршне геомреже са 3Д матрицом, преко које ће бити нанет слој мешавине хумуса и траве.

Локалитет Гомолава код насеља Хртковци, Општина Рума, једaн је од најзначајнијих археолошких налазишта на подручју Републике Србије и под заштитом је државе као археолошко налазиште од изузетног значаја.

На том делу реке Саве забележено је значајно померање, односно, еродирање и рушење обале и приближавања реке насељу. Стога се приступило санацији 930 метара обале. Радови су започети 2017. године и подељени су четири фазе. Током 2017. и 2018. године завршени су радови на три деонице, а вредност спроведених радова у прве три фазе износи 450 милиона динара.