Iz napukle lagune u krugu fabrike za preradu otpadnih voda u Temerinu, juče se na okolno zemljište izlila određena količina vodenog taloga. Stručne službe JVP „Vode Vojvodine“ odmah po prijavi izašle su na teren i konstatovale da je mala količina tih voda stigla i do našeg meliorativnog kanala, ali ne i u vodotok Jegrička i zaštićeno prirodno područje „Park prirode Jegrička“, koje je pod ingerencijom JVP „Vode Vojvodine“.  Oštećenje na zemljanoj pregradi već je sanirano, otpadne vode  iz lagune više ne cure u kanal, tako da Jegričkoj zbog ovoga  ne preti nikakva ekološka katastrofa.

U skladu sa nadležnostima i predviđenim procedurama  JVP „Vode Vojvodine“ obavestilo je vodnu i inspekciju za zaštitu životne sredine. Napominjemo da JVP „Vode Vojvodine“ nema ovlašćenja da kontroliše rad uređaja  za prečišćavanje otpadnih  voda niti da ulazi u njihove objekte i poslovne prostore. Ta ovlašćenja imaju navedene inspekcije.

 

Sve nadležne službe JVP „Vode Vojvodine“ i danas su preventivno bile  na terenu,  ali ni na kanalu u koji se izlila manja količina otpadnih voda, ni u samom vodotoku Jegrička,  nisu primećene nikakve promene.