Zatvarajuća konferencija u okviru projekta „Unapređenje monitoringa suše i suvišnih unutrašnjih voda za podršku vodoprivredi i smanjenju rizika vezanih za ekstremne vremenske uslove“ (WATERatRISK) održaće se 24. septembra 2019, sa početkom u 10 sati u Kongresnom centru Master Novosadskog sajma, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad, u organizaciji JVP „Vode Vojvodine“.

Projekat WATERatRISK implementira se preko Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i sufinansiran je od strane EU (IPA).

Ekstremni vremenski uslovi, intenzivirani od strane klimatskih promena, mogu, i sve češće dovode do manifestacije hidroloških hazarda (nepogoda). Među njima, suša i suvišne unutrašnje vode imaju najveći prostorni obuhvat, kao i najveći obim negativnih uticaja na agro-ekonomski potencijal kao i na održivi razvoj u istraživanom području. Uprkos ranijim pokušajima da se izvrši procena i mitigacija rizika povezanih sa ovim vidom prirodnih hazarda, ona još uvek nije dostigla odgovarajući nivo kada je reč o elementima koji bi se koristili u operativne svrhe. Projekat za primarni cilj ima razoj inovativnih i usklađenih rešenja monitoringa i operativnih planova upravljanja vodama kako bi omogućilo izdavanje ranih upozorenja, kao i korišćenje rezultata za aktivno delovanje i operativne svrhe, kroz osnivanje zajedničkog Mađarsko-Srpskog prekograničnog centra za praćenje suša i suvišnih unutrašnjih voda, odgovornog za buduća istraživanja i razvoj, implementaciju novih tehnika monitoringa i upravljanja vodama za potrebe poljoprivrede, komunikaciju i povezivanje. Rezultati projekta će u mnogome doprineti razvoju prekograničnog sistema za upravljanje vodama i prevencije rizika, kao i podizanju ekološkog kvaliteta voda, smanjenju efekata suše i suvišnih unutrašnjih voda. Pored toga, rezultati će biti od izuzetnog značaja kada je reč o održivom razvoju i prilagođavanju različitih sektora, kao i celog prekograničnog regiona klimatskim varijacijama. Projekat implementiraju najznačajnija tela i istraživačko-naučni centri i nadležne vodoprivredne organizacije u regionu da bi seosiguralo sprovođenje izloženih stručnih i komunikacionih ciljeva.

Ukupan budžet projekta je 852.085 evra, a EU sufinansiranje (IPA) iznosi 724.272,25 evra.

Vodeći partner na projektu je Univerzitet u Segedinu, a partneri su Vodoprivredna direkcija Donjeg Potisja, Prirodno matematički i Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Univerziteta u Novom Sadu, i JVP „Vode Vojvodine“.

Konferencija je otvorena za javnost.