U toku su radovi na sanaciji propusta na trinaestom kilometru Novokneževačkog kanala, ispod državnog puta Novi Kneževac-Banatsko Aranđelovo, vredni oko 9,5 miliona dinara.

Postojeći propust napravljen je od opeke i datira iz perioda Marije Terezije. Projekat sanacije obuhvata zamenu postojećeg sa cevastim propustom, dok će kota dna biti spuštena za jedan metar, kako bi se prilagodilo postojećem radnom nivou kanalske mreže.

Radovi na propustu sprovode se u dve etape, kako bi bio omogućeno odvijanje saobraćaja. U okviru prve etape radova ugrađene su cevi u propust i napravljen je potporni zid na jednoj strani, a u toku je nasipanje materijala preko postavljene cevi. Potom će biti obavljeni isti takvi radovi na drugoj strani propusta.

Izvođač radova je „GP Graditelj NS“ doo Novi Sad.