Приликом редовног обиласка терена рибочувара ЈВП „Воде Војводине“, на делу канала код Србобрана јуче ујутру уочена је већа количина разноврсних врста рибе која плива по површини воде, док се у приобалном делу канала налазила неодређена количина угинуле рибе.

Рибочуварска служба ЈВП „Воде Војводине“ реаговала је одмах и обавестила о овој појави све надлежне инспекције и службе. Узети су узорци угинуле рибе послати у лабораторију Научног института за ветеринарство Нови Сад на испитивање. Више информација о угинућу биће познато након спроведених анализа.

Рибочуварске екипе ће данас, након додатних анализа, уклонити угинулу рибу по законски предвиђеним процедурама.

Истичемо да нема наговештаја о било каквој еколошкој катастрофи на каналу код Србобрана. ЈВП „Воде Војводине“ ће о овом случају правовремено обавештавати јавност.