ЈВП „Воде Војводине“ обавештава јавност да је у току јучерашњег дана талас загађења на каналу Бечеј-Богојево са подручја Србобрана стигао до Бечеја.

Стање на делу канала код Србобрана, захваљујући предузетим мерама од стране ЈВП „Воде Војводине“, је сада редовно и квалитет воде је задовољавајући.  Међутим, талас загађења се померио низводно, па је тренутно ситуација на каналу Бечеј-Богојево код Бечеја у погледу угрожености рибљег фонда забрињавајућа.

И поред свих предузетих мера и упуштања свеже воде преко уставе Куцура у максималном могућем протицају, још увек није дошло до побољшања квалитета воде дуж целог тока канала. 

Напомињемо да последњих десет година није забележено загађење овог нивоа и оваквог трајања. Инспекција је на терену и још увек се утврђује узрочник загађења.

ЈВП „Воде Војводине“ свакодневно прате ситуацију и предузимају све мере из сопствене надлежности, а јавност ћемо редовно обавештавати о свим променама.