Подсећамо обвезнике накнаде за одводњавање за физичка лица да је 15. новембар рок за измирење последње рате обавезе за 2019. годину.

За сваки дан кашњења обрачунаваће се законски прописана камата.

За питања у вези са стањем накнаде за одводњавање за физичка лица, заинтересовани могу да се обрате Корисничком сервису ЈВП „Воде Војводине“ на бесплатан број телефона 0800/21-21-21 или имејлом на адресу korisnik@vodevojvodine.rs