Podsećamo obveznike naknade za odvodnjavanje za fizička lica da je 15. novembar rok za izmirenje poslednje rate obaveze za 2019. godinu.

Za svaki dan kašnjenja obračunavaće se zakonski propisana kamata.

Za pitanja u vezi sa stanjem naknade za odvodnjavanje za fizička lica, zainteresovani mogu da se obrate Korisničkom servisu JVP „Vode Vojvodine“ na besplatan broj telefona 0800/21-21-21 ili imejlom na adresu korisnik@vodevojvodine.rs