ЈВП „Воде Војводине“ обавештава закупце државног земљишта (физичка и правна лица) да je у току издавањe решења о утврђивању Накнаде за одводњавање државног земљишта у закупу.

Решења се издају за агроекономску 2018/2019. годину (новембар 2018 – октобар 2019) и доспела су. Рок за измирење обавезе је 15 дана од дана пријема решења.

Такође, позивамо и обвезнике свих других накнада да измире своје доспеле обавезе како би избегли обрачун затезне камате и покретање других законских могућности за  наплату накнада.

Напомињемо да се сва наплаћена средства сливају у буџетски фонд за воде, да су строго наменска и да се користе за одбрану од поплава, за одржавање водопривредног система на територији АПВ, као и за изградњу и одржавање каналске мреже.