ЈВП „Воде Војводине“ издаје у закуп водно земљиште које се може корисити као пољопривредно, односно као земљиште за вађење речног наноса. Водно земљиште које се даје у закуп пољопривредницима налази се на обалама река или канала на подручју Војводине, а рок за подношење понуда је 9. децембар ове године.

За вађење речног наноса у закуп се даје водно земиште на територији АП Војводине уз Дунав и Саву. Рок за подношење понуда је 10. децембар 2019. године.

Све информације о ова два поступка могу се наћи на следећем линку на веб сајту предузећа:

https://bit.ly/35VXqRY