Већ шест дана Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ порибљава на каналима Хидросистема ДТД, на делу Дунава, Криваје и заштићеним природним добрима Јегричка и Бељанска Бара. Порибљавање се завршава сутра, а у риболовне воде којима управља ЈВП „Воде Војводине“ биће пуштено око 13,5 тона једногодишње млађи шарана.

ЈВП „Воде Војводине“, које је корисник дела Рибарског подручја Србија-Војводина, спроводи ову акцију у оквиру редовног програма порибљавања које се увек обавља крајем године на локацијама за које стручне службе предузећа процене да је најпотребније. На овај начин се побољшава квалитет рибљег фонда у нашим риболовним водама, што посебно радује пецароше и љубитеље природе.

Сем радника ЈВП „Воде Војводине“, пуштању млађи шарана присуствују и надлежне инспекцијске службе и локална рибиловачка удружења, а порибљене локације у наредном периоду чешће ће контролисати наши рибочувари да би спречили криволов.