Јавно водопривредно предузећe „Воде Војводине“, у сарадњи са локалним еколошким удружењима и појединцима, засадилo je око 200 садница јасена, јавора и украсне врбе на Хидрочвору Мали Стапар. ЈВП „Воде Војводине“ је сем једног броја садница обезбедило и механизацију за копање и затрпавање рупа, док су остатак засађених стабала обезбедили еколози.

Све саднице су посађене у непосредној близини објекта или уз обале канала у Малом Стапару, док је прошле године та деоница Великог Бачког канала измуљена и потпуно сређена. Захваљујући овим радовима омиљено излетиште многих локалаца и других љубитеља природе је сада још атрактивније и лепше.  

Пошумљавање обала великих река, али и каналске мреже на подручју Војводине је стална активност стручних служби ЈВП „Воде Војводине“. Годишњим планом за 2019. годину је предвиђено пошумљавање 190 хектара земљишта, од чега се 100 хектара односи на обале каналске мреже, а остатак на заштитне шуме на насипима великих река. Овај посао се на обалама канала на подручју Сомбора, Оџака и Новог Сада приводи крају, док пошумљавање крај Дунава, Тисе и Саве у великој мери зависи од водостаја, те је до сад пошумљено око 20 ha. Радови трају у периоду мировања вегетације, од касне јесени до раног пролећа, што значи да ће план бити испуњен почетком 2020. године.