Ribokrađa je problem sa kojim se  čuvari svih ribolovnih voda, pa i onih koje su poverene na čuvanje  JVP „Vode Vojvodine“ svakodnevno susreću. Dobro opremljeni timovi ribočuvarske službe JVP „Vode Vojvodine“ svakodnevno kontrolišu rekreativne riblovce i privredne ribare na vodi, ali je ribokrađa kao problem stalno prisutna na ribolovnim vodama.

Tokom 2019. godine ostvareno je više od 2.400 kontrola ribolovnog područja pod ingerencijom JVP „Vode Vojvodine“, a prekontrolisano je više od  8.000 ribolovaca. Tokom kontrola zaplenjeno je više od  63 kilometara nelegalno postavljenih mreža i 150 komada drugog nedozvoljenog alata za ribolov. Protiv 44 osoba podnete su prekršajne prijave  zbog nelegalnog ribolova.

Podsetimo, ribolovne vode date na korišćenje JVP „Vode Vojvodine“ su:  detaljna i osnovna kanalska mreža Hidrosistema DTD u Bačkoj i Banatu,  deo Dunava od Bačke Palanke do Beške (ukupne dužine 64 kilometra), zatim Begej, Zlatica, Karaš, Krivaja i akumulacija Čonoplja. JVP „Vode Vojvodine“ brine i o ribolovnim vodama  u zaštićenim područjima Park prirode „Jegrička“ i Park prirode „Beljanska bara“. Za zaštićena područja moraju se kupiti posebne dozvole, za svaki park prirode posebno.

I ovim putem JVP „ Vode Vojvodine „ apeluje na sve ribolovce da poštuju pravila i ograničenja ribolova kako bi zajedničkim snagama sačuvali i unapredili riblji fond  na vojvođanskim vodotocima.