Рибокрађа је проблем са којим се  чувари свих риболовних вода, па и оних које су поверене на чување  ЈВП „Воде Војводине“ свакодневно сусрећу. Добро опремљени тимови рибочуварске службе ЈВП „Воде Војводине“ свакодневно контролишу рекреативне рибловце и привредне рибаре на води, али је рибокрађа као проблем стално присутна на риболовним водама.

Током 2019. године остваренo je више од 2.400 контрола риболовног подручја под ингеренцијом ЈВП „Воде Војводине“, a преконтролисано је више од  8.000 риболоваца. Током контрола заплењено је више од  63 километара нелегално постављених мрежа и 150 комада другог недозвољеног алата за риболов. Против 44 особа поднете су прекршајне пријаве  због нелегалног риболова.

Подсетимо, риболовне воде дате на коришћење ЈВП „Воде Војводине“ су:  детаљна и основна каналска мрежа Хидросистема ДТД у Бачкој и Банату,  део Дунава од Бачке Паланке до Бешке (укупне дужине 64 километра), затим Бегеј, Златица, Караш, Криваја и акумулација Чонопља. ЈВП „Воде Војводине“ брине и о риболовним водама  у заштићеним подручјима Парк природе „Јегричка“ и Парк природе „Бељанска бара“. За заштићена подручја морају се купити посебне дозволе, за сваки парк природе посебно.

И овим путем ЈВП „ Воде Војводине „ апелује на све риболовце да поштују правила и ограничења риболова како би заједничким снагама сачували и унапредили рибљи фонд  на војвођанским водотоцима.