Током 46. симпозијума „Пољопривредне технике“ који се одржава на Златибору, на  трибини „Пољопривреда Србије 2020-2025“, о значају водопривреде за привреду и пољопривреду говорио је директор ЈВП „Воде Војводине“ Славко Врнџић.

Присутне је највише интересовало наводњавање и како у наредном периоду повећати површине под системима. Директор Врнџић је истакао значај изградње регионалних система за наводњавање, пројеката који се финасирају преко Абу Даби фонда и двонаменских система. Подсетимо да се у Војводини тренутно наводњава 70.000 хектара од скоро милион хектара обрадивих површина.

Организатори овог догађаја су Департман за пољопривредну технику Пољопривредног факултета у Новом Саду и Национално научно друштво за пољопривредну технику. Суорганизатори су ЈВП „Воде Војводине“, Задружни савез Војводине и Семенарска асоцијација.