ЈВП „Воде Војводине“ подсећа обвезнике да се Накнада за одводњавање за физичка лица плаћа  аконтативно, у четири рате.

Прва рата доспева 15. фебруара,  друга 15. маја, трећа 15. августа, а последња 15. новембра.  

Износ накнаде је готов исти као и прошле године (увећање од 1,1 одсто, раст цена на мало), а обвезници су дужни да накнаду плаћају аконтативно на основу решења из 2019. године, без  обзира да ли ће Решења бити достављена до наведених датума.

За сваки дан кашњења обрачунава се законски прописана камата.

Пре слања овогодишњих решења ЈВП „Воде Војводине“ ће од Републичког геодетског завода преузети нановије податке који служе као основ за издавање решења.

За питања у вези са  накнадама за одводњавање за физичка лица, заинтересовани могу да се обрате Корисничком сервису ЈВП „Воде Војводине“ на бесплатан број телефона 0800/21-21-21 или имејлом на адресу korisnik@vodevojvodine.rs.