Захваљујући INTERREG – IPA програму прекограничне сарадње Мађарска – Србија, преводница у Бездану и устава и преводница у Шебешфоку ускоро ће бити реновиране. Радови су вредни 2,8 милиона евра, у преводницу Бездан уложено је  2,1 милиона, а у  Шебешфок 0,7 милиона евра.

Радове на овa две за водопривреду Војводине изузетно важна објекта,  данас су обишли председник Покрајинске владе Игор Мировић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарставо, Вук Радојевић, градоначелница Сомбора Душанка Голубовић и директор ЈВП „Воде Војводине“, Славко Врнџић.

Када  грађевински, машински и електротехнички радови буду завршени повећаће се ниво заштите од поплава, ствoриће се услови за прелазак бродова из Дунава у канал Врбас – Бездан, а санацијом преводнице у Шабешфоку омогућиће се пловидба и Бајским каналом.  Ове активности ће имати и позитиван утицај на економију и туризам, нарочито наутички, а један од циљева пројекта је и заштита природног резервата „Горње Подунавље“.

Према тренутној процени радови на преводници Бездан биће завршени средином 2020. године. Радови  на санацији и електрификацији преводнице и уставе Шебешфок су завршени, a тренутно је у току пробни рад.

Због великог културно-историјског значаја ови објекти су евидентирани као непокретност под претходном заштитом, те се стога санацијa и реконструкцијa изводе по принципу очувања првобитног изгледа. Обе преводнице су дуги низ година ван функције па је значај ових радова, којима ће опет бити оспособљене за рад, огроман.

Пун назив пројекта је Комплексно унапређење водопривреде подручја канала „Баја-Бездан” – акроним BABEСA (БАБЕКА), а патнери на пројекту су: Дирекција за водопривреду Доњег Подунавља (водећи партнер),  Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ и Фонд Европски послови АП Војводине. Пројектом обухваћено подручје чине: канал Баја-Бездан (мађарски и српски део канала), канал Врбас-Бездан са српске стране, хидрокомплекс  Бездан и Шебешфок који се налазе у склопу канала.

Извођач радова је конзорцијум на чијем је челу фирма „Гоша монтажа“.