Због тренутно повећаног здравственог ризика и проглашеног ванредног стања на подручју целе Републике Србије, шалтер сала за обвезнике накнаде за одводњавање у пословној згради ЈВП „Воде Војводине“, на Булевару  Михајла Пупина 25,  привремено обуставља  рад.

Комуникацију са обвезницима ИСКЉУЧИВО  настављамо редовном поштом, мејлом или позивањем на број телефона 0800 21 21 21 (бесплатни позиви из свих фиксних мрежа).