Dostava rešenja za naknadu za odvodnjavanje fizičkim licima za 2020. godinu,  počinje 15. maja.

Rešenja će se slati sukcesivno, a dobiće ih blizu 700.000 obveznika. Prema Zakonu o opštem upravnom postupku predviđena je lična dostava.  

Podsećamo da se naknada od prošle godine obračunava u skladu s novim  Zakonom o naknadama, a plaća se kvartalno, kao i porez na imovinu.

Usled opšte poznate situacije nastale pandemijom COVID-19 virusa, Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ će nadležnim institucijama predložiti stimulativne mere za uredne platiše ove naknade.

Za sva pitanja u vezi sa naplatom naknade za odvodnjavanje, zainteresovani mogu da se obrate Korisničkom servisu JVP „Vode Vojvodine“ na besplatan broj telefona 0800/21-21-21, za pozive iz fiksnih mreža, ili na 021 4881 – 433, za pozive iz mobilnih mreža. Obveznici nam se mogu obratiti i imejlom na adresu korisnik@vodevojvodine.rs.