Достава решења за накнаду за одводњавање физичким лицима за 2020. годину,  почиње 15. маја.

Решења ће се слати сукцесивно, а добиће их близу 700.000 обвезника. Према Закону о општем управном поступку предвиђена је лична достава.  

Подсећамо да се накнада од прошле године обрачунава у складу с новим  Законом о накнадама, а плаћа се квартално, као и порез на имовину.

Услед опште познате ситуације настале пандемијом COVID-19 вируса, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ ће надлежним институцијама предложити стимулативне мере за уредне платише ове накнаде.

За сва питања у вези са наплатом накнаде за одводњавање, заинтересовани могу да се обрате Корисничком сервису ЈВП „Воде Војводине“ на бесплатан број телефона 0800/21-21-21, за позиве из фиксних мрежа, или на 021 4881 – 433, за позиве из мобилних мрежа. Обвезници нам се могу обратити и имејлом на адресу korisnik@vodevojvodine.rs.