Шалтер сала у пословној згради ЈВП „Воде Војводине“  од понедељка 18. маја поново ради од 10 до 14 часова. У шалтер сали намењеној обвезницима накнаде за одводњавање може бити само једна особа, а маска и рукавице су обавезни. Странке се на улазу јављају портиру где добијају  сва даља упутства.