Na 61,64 kilometra reke Tamiš na snazi je i dalje vanredna odbrana od poplava, ali je vodostaji su u opadanju. Današnji nivo vode na delu Tamiša kod mesta Jaša Tomić iznosi 675 cm, dok je kod Sečnja 670 cm. Prema prognozama RHMZ i narednih dana će ovi vodostaji biti u opadanju.

Kod brane sa retenzijom „Veliko Središte“ na Markovačkom potoku juče je proglašena vanredna odbrana od poplava, dok je kod brane „Mesić“ na potoku Mesić uvedena redovna odbrana. Na ovim lokalitetima je sve pod kontrolom i nisu registrovane negativne pojave.

Ustave „Tomaševac“ i „Botoš“ su i dalje u vanrednoj odbrani od poplava, ali sa tendencijom opadanja vodostaja.

Naglašavamo da su stručne službe JVP „Vode Vojvodine“ u toku sa svim dešavanjima na terenu i da nema mesta za paniku.