На реци Тамиш, код насеља Јаша Томић и Сечањ, укинута је ванредна и уведена редовна одбрана од поплава на 61,64 километра насипа. Према прогнозама Републичког хидрометеоролошког завода очекује се даље опадање водостаја на Тамишу.

Редовна одбрана од поплава сада је на снази и на уставама „Томашевац“ и „Ботош“, као и на брани са ретензијом „Велико Средиште“. На овим локалитетима водостаји такође имају тенденцију опадања. Редовна одбрана се и даље спроводи на брани „Месић“, на којој су водостаји у благом порасту, за свега 18 cm виши него јуче.

Без обзира на повољну ситуацију и опадање водостаја на Тамишу, ЈВП „Воде Војводине“ и даље прати ситуацију, а стручне службе су присутне на терену.