У граду Зрењанину, између пешачког и железничког моста, у дужини од 780 метара, почело је измуљење Бегеја. Помоћу хидрауличних багера у наредних 80 дана биће извађено преко 26.000 кубика муља из Бегеја.

Радове вредне близу 40 милиона динара, финансирају  ЈВП „Воде Војводине“ и Град Зрењанин са по 20 милиона. Самом измуљењу претходили су геодетски и припремни радови. Технилогија измуљења није једностава и захтева неколико операција. Муљ из реке се вади  помоћу хидрауличних багера на амфибијским гусеницама. Затим се  седимент пребацује у пловне објекте, одвози се до претоварног места, где  се  товари у камионе и транспортује у унапред припремљене касете, два километра низводно.

Подсећамо да су недавно у непосредној близини ове локације завршени радови на уређењу обале и монтажа плутајућег дока. Током тих радова, на почетку старе окретнице за бродове на каналу Бегеј, измуљено је око 25.000 кубика муља.

Уређењем обале, постављањем пристана и измуљењем самог корита Бегеја, поспешује се коришћење туристичких потенцијала ХС ДТД и омогућава развој наутичког туризма у Зрењанину и околини.