U gradu Zrenjaninu, između pešačkog i železničkog mosta, u dužini od 780 metara, počelo je izmuljenje Begeja. Pomoću hidrauličnih bagera u narednih 80 dana biće izvađeno preko 26.000 kubika mulja iz Begeja.

Radove vredne blizu 40 miliona dinara, finansiraju  JVP „Vode Vojvodine“ i Grad Zrenjanin sa po 20 miliona. Samom izmuljenju prethodili su geodetski i pripremni radovi. Tehnilogija izmuljenja nije jednostava i zahteva nekoliko operacija. Mulj iz reke se vadi  pomoću hidrauličnih bagera na amfibijskim gusenicama. Zatim se  sediment prebacuje u plovne objekte, odvozi se do pretovarnog mesta, gde  se  tovari u kamione i transportuje u unapred pripremljene kasete, dva kilometra nizvodno.

Podsećamo da su nedavno u neposrednoj blizini ove lokacije završeni radovi na uređenju obale i montaža plutajućeg doka. Tokom tih radova, na početku stare okretnice za brodove na kanalu Begej, izmuljeno je oko 25.000 kubika mulja.

Uređenjem obale, postavljanjem pristana i izmuljenjem samog korita Begeja, pospešuje se korišćenje turističkih potencijala HS DTD i omogućava razvoj nautičkog turizma u Zrenjaninu i okolini.