У оквиру пројекта Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју (BEGA) ових дана се изводе радови на изградњи бициклистичке стазе од места Клек до границе са Румунијом, вредни скоро 2 милиона евра. Стаза ће бити изграђена дуж насипа на каналу Бегеј, а користиће се и за пролазак машина и инспекцију.

Ово је последња фаза изградње бициклистичке стазе која креће од Зрењанина и завршава се у Темишвару, укупне дужине 75 km. Планирано је да радови буду готови у септембру ове године.

Подсећамо да пројекат BEGA сем изградње двонаменске стазе обухвата и санацију хидротехничких објеката у Клеку и Српском Итебеју и изградњу плутајућег дока за привез пловних објеката у Зрењанину.

Еколошки значај ових радова је изузетан јер представља први корак у решавању вишедеценијског проблема са веома загађеним седиментом на дну канала, а затим, и поновно активирање пловидбе на Бегеју и успостављање еколошког начина превоза бициклима.

Након завршетка радова очекује се развој туризма, бициклизма, унапређење инфраструктуре и повезивање прекограничног региона кроз повећање транспорта.