U okviru projekta Revitalizacija navigacione infrastrukture na Begeju (BEGA) ovih dana se izvode radovi na izgradnji biciklističke staze od mesta Klek do granice sa Rumunijom, vredni skoro 2 miliona evra. Staza će biti izgrađena duž nasipa na kanalu Begej, a koristiće se i za prolazak mašina i inspekciju.

Ovo je poslednja faza izgradnje biciklističke staze koja kreće od Zrenjanina i završava se u Temišvaru, ukupne dužine 75 km. Planirano je da radovi budu gotovi u septembru ove godine.

Podsećamo da projekat BEGA sem izgradnje dvonamenske staze obuhvata i sanaciju hidrotehničkih objekata u Kleku i Srpskom Itebeju i izgradnju plutajućeg doka za privez plovnih objekata u Zrenjaninu.

Ekološki značaj ovih radova je izuzetan jer predstavlja prvi korak u rešavanju višedecenijskog problema sa veoma zagađenim sedimentom na dnu kanala, a zatim, i ponovno aktiviranje plovidbe na Begeju i uspostavljanje ekološkog načina prevoza biciklima.

Nakon završetka radova očekuje se razvoj turizma, biciklizma, unapređenje infrastrukture i povezivanje prekograničnog regiona kroz povećanje transporta.