ЈВП „Воде Војводине“ обавештава закупце државног земљишта (физичка и правна лица) да je у току издавањe решења о утврђивању накнаде за одводњавање државног земљишта у закупу. Решења се издају за агроекономску 2019/2020. годину, а односе на период новембар – децембар 2019. године и јануар – октобар 2020. године.

Ове обавезе су настале на основу Уговора о закупу државног пољопривредног земљишта који су обвезници склопили са Управом за пољопривредно земљиште. Решења ће стићи на око 13.000 адреса, а рок за измирење обавезе је 15 дана од дана пријема решења.

Напомињемо да се сва наплаћена средства сливају у буџетски фонд за воде, да су строго наменска и да се користе за одбрану од поплава, за одржавање водопривредног система на територији АПВ, као и за изградњу и одржавање каналске мреже.