Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine, kao Upravljač Spomenikom prirode „Hrast lužnjak“, oglasilo je na javni uvid u Predlog plana upravljanja Spomenikom prirode „Hrast lužnjak u dvorištu crpne stanice kod Kumana“ za period od 2020. do 2029.

Javni uvid u trajaće narednih 30 dana. Materijal će biti izložen u štampanom obliku u prostorijama Voda Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 25, četvrti sprat, kancelarija broj 30, svakog radnog dana od 10h do 14h.

Primedbe i sugestije na Predlog mogu se dostaviti isključivo u pisanoj formi Službi za upravljanje i korišćenje prirodnih resursa – Odeljenju za upravljanje i korišćenje zaštićenih područja, u toku trajanja javnog uvida na adresu Upravljača:

Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“, Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad, ili elektronskom poštom na adrese skrstic@vodevojvodine.rs i mvuksanovic@vodevojvodine.rs

.

Sva dokumentacija nalazi se u prilogu:

Tekst oglasa Javni uvid u predlog plana upravljanja Spomenikom prirode „Hrast lužnjak u dvorištu crpne stanice kod Kumana“ za period od 2020. do 2029. – Oglas objavljen u Dnevniku 15. 9. 2020.

Predlog Plana upravljanja Spomenikom prirode „Hrast lužnjak u dvorištu crpne stanice kod Kumana“

Odluka o usvajanju Predloga Plana upravljanja Spomenikom prirode „Hrast lužnjak u dvorištu crpne stanice kod Kumana“