Конференција поводом завршетка пројекта Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан (BABECA) одржана је данас, на преводницама Бездан и Шебешфок.  Након представљања пројекта, свечано су пуштене у рад обе преводнице, као и устава Шебешфок. После четврт века кроз безданску преводницу прошли су и први бродови.

Присутнима су се обратили Славко Врнџић, директор ЈВП „Воде Војводине“ и Ивана Ђурица, помоћник директора за европску сарадњу Фонда „Европски послови“, АПВ, који су истакли важност ових радова.

Главни циљ пројекта је било смањивање појаве поплава и потенцијалних ризика који могу изазвати поплаве у пројектом обухваћеном подручју, као и поновно оспособљавање канала Баја-Бездан за одвод вишка воде.

Радовима је повећан ниво заштите од поплава, створени су услови за прелазак бродова из Дунава у канал Баја-Бездан и обезбеђена је пуна оперативна функција канала, као и основ за даљи развој система. Ове активности ће у будућности имати и позитиван утицај на економију и туризам, нарочито наутички.

Сва три објекта су изграђена у 19. веку, те су због великог културно-историјског значаја евидентирани као непокретност под претходном заштитом, а санацијa и реконструкцијa су изведени по принципу очувања првобитног изгледа.

Пројекат је имлементиран преко INTERREG – IPA програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, а укупан буџет је био око 8 милиона евра, од чега је скоро 3,5 милиона уложено у радове у Србији.

Партнери на пројекту су били Дирекција за водопривреду Горњег Подунавља (водећи), Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ и Фонд „Европски послови“ АП Војводине.