Подсећамо обвезнике накнаде за одводњавање за физичка лица да је 15. новембар рок за измирење последње рате обавезе за ову годину. За сваки дан кашњења обрачунаваће се законски прописана камата.

За сва питања у вези са стањем накнаде за одводњавање за физичка лица, заинтересовани могу да се обрате Корисничком сервису ЈВП „Воде Војводине“ на бесплатан број телефона 0800/21-21-21, за позиве из фиксних мрежа, или на 021 4881-433, за позиве из мобилних мрежа.

Обвезници нам се могу обратити и имејлом на адресу korisnik@vodevojvodine.rs