Због значајних падавина на делу слива банатских водотока, уведена је редовна одбрана од поплава на деловима реке Тамиш.

На Тамишу су у одбрани леви и десни насип од државне границе до уставе „Томашевац“ у укупној дужини од 61,64  километара. Тренутни водостај је 376 cm, док је граница редовне одбране 340 cm. Према извештајима Републичког хидрометеоролошког завода у наредним данима се на овој реци не очекује пораст водостаја. У складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава, уведена су дежурства, а терен се редовно обилази.