На реци Тамиш, код насеља Јаша Томић и Сечањ, укинута је редовна одбрана од поплава на 61,64 километра насипа. Водостаји су за 100 cm нижи него јуче, а према прогнозама Републичког хидрометеоролошког завода очекује се даље опадање водостаја. На сектору на којем је данас укинута одбрана од поплава укида се и дежурство према Општем и Оперативном плану.  Без обзира на повољну ситуацију и опадање водостаја на Тамишу, ЈВП „Воде Војводине“ и даље прати ситуацију на банатским водотоковима.