Redovna odbrana od poplava od jutros se sprovodi na ukupno 106,75 km Dunava, Save, Tise, Tamiša, Nadele i Nere.

Vodostaji na Dunavu i Tisi su u porastu, dok su na Savi i Tamišu u stagnaciji.

Na sektoru na kojem je proglašena odbrana od poplava uvedeno je dežurstvo prema Opštem i Operativnom planu.