Редовна одбрана од поплава од јутрос се спроводи на укупно 106,75 km Дунава, Саве, Тисе, Тамиша, Наделе и Нере.

Водостаји на Дунаву и Тиси су у порасту, док су на Сави и Тамишу у стагнацији.

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.