U redovnoj odbrani i dalje je 106,75 km odbrambenih linija u Vojvodini. Mere redovne odbrane od poplava sprovode se na Dunavu, Savi, Tisi, Tamišu, Neri i Nadeli.

Vodostaji na Savi i Tamišu su u opadanju. Na Dunavu uzvodno od Novog Sada vodostaji su u opadanju, a nizvodno u stagnaciji, dok je Tisa u porastu.

Dežurne ekipe sprovode sve aktivnosti predviđene Opštim i Operativnim planom za odbranu od poplava.