У редовној одбрани и даље је 106,75 km одбрамбених линија у Војводини. Мере редовне одбране од поплава спроводе се на Дунаву, Сави, Тиси, Тамишу, Нери и Надели.

Водостаји на Сави и Тамишу су у опадању. На Дунаву узводно од Новог Сада водостаји су у опадању, а низводно у стагнацији, док је Тиса у порасту.

Дежурне екипе спроводе све активности предвиђене Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.