Водостаји на  Дунаву, Сави, Нери и Надели  су у опадању па је на тим рекама укинута редовна одбрана од поплава. Мере редовне одбране од поплава и даље су на снази на 6,21 километара Тисе. Одбрана се спроводи на летњем насипу „Ђала“ и на локалитету где се гради нова црпна станица „Крстур“. Водостаји на Тиси су у стагнацији.